نمایشگاه تخصصی مواد غذایی و تجهیزات رستورانی و صنایع وابسته مرکزهمایش های بین المللی برج میلاد با حضور برندهای مطرح موادغذایی رونمایی از جدیدترین محصولات غذایی