نمایشگاه تخصصی مواد غذایی و تجهیزات رستورانی ، هتلی و صنایع وابسته مرکزهمایش های بین المللی برج میلاد با حضور برندهای مطرح موادغذایی رونمایی از جدیدترین محصولات غذایی بازار بزرگ ایران (Iran mall)