دومین دوره جشنواره رستوران محبوب مردم

بزرگ ترین رویداد صنعت غذا و رستوران در کشور

همزمان با پایان سال ۹۴ و اولین دوره، مقدمات اجرای قدرتمند دومین دوره جشنواره رستوران محبوب مردم شروع شد. افزایش تعداد نفرات تیم بازرگانی دبیرخانه (گروه بین المللی فرازمان) و بررسی راه های جذب مخاطبان بیشتر از کارهای ابتدایی دومین دوره بود. ظرفیت محدود سالن صدا و سیما سبب شد تا برای اجرای بهتر و حضور حداکثری مرکز همایش های برج میلاد تهران انتخاب شود. استارت رسمی مراسم از شهریور ۹۵ آغاز و بزگترین گردهمایی فعالان غذایی و مدیران رستورانی در ۱۷ اسفند ۱۳۹۵ برگزار شد. حضور بالغ بر ۱۵۰۰ نفر از مدیران رستورانی و سراسری کشور حدود ۶۰ غرفه نمایشگاهی با حضور برندهای صنایع غذایی و تجهیزات و برنامه های متنوع مراسم سبب شد جشنواره رستوران محبوب به تنها و بزرگترین همایش جشنواره کشوری،مورد لطف و عنایت مجموعه های رستورانی و شرکت های بزرگ قرار بگیرد.

نظرسنجی انتخاب رستوران های محبوب با رویکردی قضاوت ازاولین دوره برگزار و استقبال مخاطبان و مردم از ایننظرسنجی بینظیر بود حضور مقامات سازمان میراث فرهنگی اتحادیه های رستورانی مقامات غذایی و تشریفاتی کشور در این مراسم سب شد اعتبار مراسم مانند اولین دوره دو چندان شود.

اخبار

حضور خبرگزاری های رسمی کشور در جشنواره رستوران های محبوب مردم

مجموعه های حاضر در دومین نظرسنجی مردمی

مجموعه های حاضر در نمایشگاه