• دومین دوره همایش صد رستوران برتر ایران

    هجدهم آذر ماه ۱۳۹۹
    مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما تهران

دومین دوره همایش صد رستوران برتر ایران همراه با نمایشگاه تخصصی مواد غذایی و تجهیزات رستورانی و صنایع وابسته

یکی از ویژگی های مهم فضای جدید کسب و کار در عرصه های منطقه ای و بین المللی امروز دنیا ، معرفی مناسب و تعیین جایگاه برندهاست،به گونه ای که توانمندی و چشم اندازهای برند  شما را در برگیرد.برخورداری از گزینه های متعدد،متنوع و فرصت های تجاری درخشان،برقراری تعاملات تجاری برد-برد با طرف های تجاری مربوطه و در نهایت حرکت به سوی جایگاه شایسته در صنعت،تابع شناخت دقیق از ویژگی های بازار و کسب وکار مربوطه و ابعاد و میزان اثرگذاری روش هایی است که برای اعلام حضور و امکانات و توانمندی هادر بازار انتخاب شده است.

این صفحه درحال بروز رسانی است…