حضور درآئین تجلیل از صد رستوران برتر

با ارسال درخواست شما صندلی مخصوصتان رزرو خواهد شد،

در صورت قطعی بودن حضورتان رزرو نمایید.

*همراه داشتن کارت شناسایی الزامیست*