استانداردهای جهانی

چندین سال است که اصطلاح «ایزو»  از انواع مختلفش مایه تفاخر و تبلیغ محصولات و خدماتی شده که در کشور ما عرضه می شود. این عناوین البته منحصر به کشور ما نیست؛ بلکه استانداردهایی جهانی است که داشتن هر یک از آنها نشانگر داشتن مجموعه ای از امتیازات و برتری هاست. متأسفانه نداشتن شناخت صحیح و کامل درباره این استانداردها، گاهی ما را نسبت به کیفیت محصول یا خدماتی که به دنبال آن هستیم گمراه می کند. موسسه فرا زمان در راستای رسالت خود مبنی بر حمایت از صنایع ملی و کمک به استاندارد سازی فرآیند تولید و سیستم های مدیریت بنگاه های اقتصادی میهنمان ، اقدام به انعقاد قرارداد های متقابل با شرکت های معتبر ملی و بین المللی فعال در حوزه مشاوره ،پیاده سازی و ممیزی ایزو پرداخته تا بتواند خدمتی شایسته به جامعه مدیریتی ایران ارائه نماید.«ایزو » در واقع حروف اختصاری International Organization for Standardization به مفهوم سازمان بین المللی استاندارد سازی است که یک مجمع بین المللی از سازمانهای استاندارد کشورهای عضو، آن را تشکیل می دهد.ایزو یک شبکه از مؤسسات استاندارد ملی در ۱۵۷ کشور دنیا است؛ بر پایه یک مرکز در هر کشور و یک مرکز اصلی در شهر ژنو سوئیس فعالیت می کند،که وظیفه هماهنگی مراکز مختلف را دارد. ایزو یک موسسه غیر دولتی است، یعنی هر کدام از اعضای آن الزاماً نماینده ملی کشور خود نیستند.  با این همه ایزو یک نقش مهم بین بخشهای خصوصی و عمومی بازی می کند؛ چرا که اعضای آن یا در دولت و مؤسسات دولتی دارای سمت هستند، و یا نماینده

دولت هستند. از طرف دیگر بقیه اعضا که نقش خصوصی دارند نقش مهمی در ارتباطات صنعتی دارند و در نتیجه با دولت های متبوعشان در تعامل مستقیم قرار دارند. بنابراین ایزو مانند یک پل ارتباطی عمل می کند که هم رضایت کسب و کار و هم درخواست عموم را تأمین می کند.